Poslední vzkaz:
05. 09. 2016
18.58:20 - Ján Čačo
Dobrý večer! Milý pán, Ján Trunuček Môž...

Skupina Honoris ukončila ke dni 4. 3. 2011 svou činnost.

Prosím, čtěte

Skupina HONORIS hledá nové členy, rytíře. Vítána praxe s mečem nebo koňmi. Podmínkou je pohodová nálada a smysl pro "humor".

T řinácté století. Pro někoho doba temna, špíny a zaostalosti, hladomoru a krutých vládců. Pro jiné je to čas, kdy vznikly vznosné katedrály, které se vypínají až k nebi, doba slavných hrdinských činů ještě slavnějších mužů. Vždyť je to století, ve kterém se narodil slavný český král, král rytíř, jak se mu tehdy říkalo, Jan Lucemburský, otec Karla IV.

A do této doby se s námi zkuste přenést. Na dvůr nejmenovaného francouzského vládce, na jehož dvoře probíhá velkolepý turnaj. Turnaj, jehož vítěz získá nejen ruku princezny, ale stane se příštím vládcem země. Jen ti nejlepší rytíři mají tu čest být pozváni a zkřížit své zbraně v boji.

Ne všichni rytíři jsou však čestní. Jsou i takoví, kteří sice jsou mistry ve zbrani, ať je to meč, sekera, palcát, nebo dřevec, jsou skvělí v boji na koni, ale i na zemi a nebojí se postavit jakémukoli soupeři. Jejich úmysly však nejsou vždy čisté, jak by se na rytíře slušelo. Snad mají i pletky s ďáblem! A již rytíři sedlají koně a chystají zbroj, aby se postavili tomuto zlu, které může ohrozit životy všech!

Rozhodnout může jen boj muže proti muži. Rozhodne se za břinkotu zbraní, ržání koní a bojové vřavy na našem kolbišti!

Přijďte na naše kolbiště držet palce statečným rytířům v jejich neohroženém boji, přijďte zhlédnout turnaj, ve kterém jde o vše, turnaj, jaký svět ještě neviděl!


Těší se na Vás rytíři divadelní společnosti
honoris

Neexistuje chronické štěstí, tak jako není netající led.
-- Gercen
Hidden download of images (pre-loading): hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg
Skupina Honoris ukončila ke dni 4. 3. 2011 svou činnost.