Poslední vzkaz:
05. 09. 2016
18.58:20 - Ján Čačo
Dobrý večer! Milý pán, Ján Trunuček Môž...

Skupina Honoris ukončila ke dni 4. 3. 2011 svou činnost.

Této noci
 
Této noci jsem se prochodil
          křížem krážem
          odpředu
          dozadu
          a odsvrchu
          dolů

Hledal jsem
          ty spousty slov
          která jsem řekl
          ale i ta
          co na vyřčení
          čekají
          teď ještě
          tiše

Snažil jsem se je roztřídit
          ta co přijdou
          a ta už umrlá
          slova k Bohu
          a slova milá
          slova bolestivá
          a ta co jsem našel
          náhodou

Lekl jsem se při pohledu
          na ta mrtvá
          co jich bylo
          naházených
          po koutech
          že ani nebylo
          skoro místa
          na ta nová

Volal jsem dlouho
          hledajíc
          ta nová
          strachem
          se klepajíc
          že neodpoví
          tak radši
          zpil jsem se
          do němoty

Autor: Tankred (15.45:04 / 02. 04. 2007)

Narodit se je dobrodružství nebezpečnější pro ženu než pro muže.
-- O. Henry
Hidden download of images (pre-loading): hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg
Skupina Honoris ukončila ke dni 4. 3. 2011 svou činnost.