Poslední vzkaz:
05. 09. 2016
18.58:20 - Ján Čačo
Dobrý večer! Milý pán, Ján Trunuček Môž...

Skupina Honoris ukončila ke dni 4. 3. 2011 svou činnost.

otavy

Přišli jste s dorty
rozepjatými slovy
a spoustou vět o zdraví
a veselí a dvakrát tolik
prý ještě

Dvakrát tolik slov říkáte
než je třeba
a dvakrát tolik radosti
než bych chtěl
než mohu unést

Nesnáším dorty
povinné veselí
z nutnosti chlast
a z nutnosti halekat
že ani na kameni kámen

Tak málo po vás chci
že i jedno slovo je moc
a tolik toho je
že modlitba celou nocí nestačí

Aby pěnkavy nežraly ptáky
v mé zahradě
hryzci aby nežrali stromy
v mé zahradě
a listí aby spadlo letos
o něco později
jen o něco později

Pak bych se rozkročil
při loučení se sluncem co zapadne
na západě jen o něco později
a o něco později bych šel spát

Jen o něco později
a jen pro tuto chvíli bych to chtěl
abych měl čas na rozmyšlenou

Až na louce lehnou otavy
chci lehnout s nimi

Až na mé louce....


Jan Truneček

Autor: Tankred (15.36:59 / 02. 04. 2007)

Teprve smrtí dogmatu rodí se věda.
-- Galileo Galilei
Hidden download of images (pre-loading): hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg
Skupina Honoris ukončila ke dni 4. 3. 2011 svou činnost.