Laatste bericht:
05. 09. 2016
18.58:20 - Ján Čačo
Dobrý večer! Milý pán, Ján Trunuček Môž...

Skupina Honoris ukončila ke dni 4. 3. 2011 svou činnost.

De dertiende eeuw: voor sommigen een donkere tijd, een tijd van vuiligheid en gemene heersers. Voor anderen, een tijd van majestueuze kathedralen die naar de hemel rijken, een tijd van heldendaden en helden. De tijd waarin een beroemde Tsjechische koning werd geboren, die bekend stond als De Ridderkoning. Jan van Luxemburg, de vader van Karel de 4e, de stichter van Tsjechië.

Verplaats uzelf in deze tijd met ons. Naar het hof van een niet bekende Franse edelman, die een spectaculair evenement organiseert. De winnende ridder zal niet alleen de hand van de prinses krijgen, maar zal ook de nieuwe landheerser worden. Alleen de beste ridders hebben de eer van deelname, en zullen hun krachten meten in de gevechten.

Maar niet al deze ridders zijn eerlijk en eervol. Er zijn er die dan meester mogen zijn met het wapen, - zij het een zwaard, bijl of lans, perfect kunnen rijden en jousten, en niet bang zijn voor enige tegenslag - hun bedoelingen zijn niet altijd zo puur en eerlijk als de Knights Code Of Honor het bedoeld heeft. Ze zouden zelfs onder een hoedje spelen met de Duivel! Nu zadelen de ridders hun paarden, en maken hun wapens klaar voor de strijd met het kwaad, dat de levens van alle mensen bedreigd.

Alleen een man – op – man gevecht kan de uitslag bepalen. Een gevecht onder het klinkende geluid van zwaarden, het hinniken van de paarden en de menigte in de arena.

Kom onze arena bezoeken en zet in op de dappere ridders in hun gewaagde gevechten! Kom en aanschouw een beslissend toernooi, een toernooi, grootser dan ooit!


The knights of the theatre troupe
honorislook forward to your visit!


Translated by Marijke Werkman

Příroda dovede stejně jako básník vytvořit největší efekty s nejmenším počtem prostředků.
-- Heinrich Heine
Hidden download of images (pre-loading): hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg
Skupina Honoris ukončila ke dni 4. 3. 2011 svou činnost.