Skupina Honoris ukončila ke dni 4. 3. 2011 svou činnost.

Rytířský jezdecký turnaj HONORIS

Dovolte mi, abych Vám předložil nabídku na vystoupení skupiny HONORIS, která se zabývá předváděním rytířského turnaje na koních z doby krále Jana Lucemburského, tedy z doby na přelomu 13. a 14. století.

002.jpg - Rytířský turnaj na koních V rámci Rytířského turnaje, který je veden k určení práva na získání ruky princezny, Vám předvedeme mnoho dovedností - od soubojů na zemi přes střelbu z luku z koně, srážení špalků a napichování hlav až po souboje na koních včetně velmi vzrušujícího srážení jezdců z koní dřevci. Součástí vystoupení je i nácvik útoku proti Saracénům, který je spojen s chrlením a kejklením s ohněm.

n1.jpg - Rytířský turnaj na koních Turnaj v plné délce trvá 110 minut (včetně přestávky).
Součástí turnaje je doplňkový program pro diváky - možnost vyzkoušení si střelby z historických zbraní, jízdy na koni (dospělí i děti), nebo fotografování spolu s vystrojeným rytířem a jeho koněm. V areálu ohraničeného kolbiště (neprůhlednou zástěnou - tzv. runty) je k dispozici pro návštěvníky občerstvení.
Kapacita hlediště je 400 míst k sedění. Vystoupení je možné uspořádat na travnatém, hliněném, nebo jinak pro kopyta koní vhodném pozemku. Blíže viz technický popis v příloze.Příloha - technický popis

n2.jpg - Rytířský turnaj na koních Turnaj je samostatné divadelní představení s dějem. Celá hra je režírovaná tak, aby se bavili nejen dospělí, ale aby byla srozumitelná i dětem. V turnaji vystupuje obvykle 6 jezdců na koních, princezna a její doprovod, šest panošů v poli a herold, který je zároveň moderátorem celého představení.
S turnajem souvisí i množství rekvizit. Výzbroj a výstroj účinkujících - skutečné zbroje podle zásady - pokud má být dle historických pramenů něco kovového, nebo koženého, pak je to kovové, nebo kožené. Vystupujeme v prošívanicích, které byly skutečnou a nedílnou součástí zbroje každého gotického rytíře.

n3.jpg - Rytířský turnaj na koních V našich řadách je množství šermířů, takže souboje s různými zbraněmi (jako jsou meče jednoruční, jedenapůlruční nebo dvouruční, sekery a bijáky), jsou vedeny s co největší snahou o autenticitu.
Technické zázemí turnaje tvoří tzv. šraňky (ohraničení kolbiště), hlediště pro zhruba čtyři sta diváků, hradní věž o rozměrech 8 x 2,5 x 7 m (zároveň slouží jako vstupní brána s padacím mostem), velkoprostorový stan (ustájení koní - na klienta tudíž nemáme žádné požadavky týkající se ustájení), plachty na celkové ohraničení prostoru vystoupení, ozvučení a osvětlení kolbiště.Požadovaná součinnost poskytovatele pozemku :

- prostor k vystoupení včetně zázemí o rozměru 40 x 60 m

- zdroj el. energie 380 V / 16 A

- zdroj pitné vody pro napájení koní

- přístup k sociálnímu zařízení pro účinkující.

Není-li žalobce, odsoudí osud
-- Přísloví
Hidden download of images (pre-loading): hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg hiddenImg
Skupina Honoris ukončila ke dni 4. 3. 2011 svou činnost.